สินค้าล่าสุด
Built In คอนโดหัวหิน2 Built In คอนโดหัวหิน2
0.00 บาท
Built In คอนโดหัวหิน1 Built In คอนโดหัวหิน1
0.00 บาท
COTTO COTTO
0.00 บาท
COTTO COTTO
0.00 บาท
 
สินค้าพิเศษ
บล็อกตัวหนอน บล็อกตัวหนอน
0.00 บาท 0.00 บาท
 
หมวดสินค้า
 

อิฐมวลเบา แอโรกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์http://www.aerocretethai.com/wp-content/uploads/2014/06/measure-624x624-300x300.jpg


ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศและได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันเสียง, ทนความร้อนได้ถึง 4 ชม.ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจาก ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของไทย และกำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยในต่างประเทศได้ผลิต และใช้งานเป็นเวลานานแล้วเช่น ในเยอรมัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

all-icon

มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. มีน้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญถึง 2 เท่า- ป้องกันเสียงได้ดี อาคารที่พักอาศัยจึงไม่มีเสียง รบกวนจากภายนอก
  2. กันความร้อนได้ดีกว่า อาคารพักอาศัย จึงเย็นสบาย
  3. มีความแข็งแกร่งสูงและรับแรงอัดได้ดีกว่าอิฐมอญ
  4. เป็นผนังทนไฟได้นานกว่า 4 ชม. จึงมีความปลอดภัย สูง
  5. มีขนาดก้อนที่ได้มาตรฐานจึงทำให้งานก่อไม่เกิด การล้มดิ่ง
  6. ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า อายุการใช้งานยืนยาวไม่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุนในระยะยาว
 
ตารางรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาด ปริมาณที่ใช้ (ก้อน/ตรม.) น้ำหนัก (กก./ก้อน)
บล็อกก่อผนังขนาด 20 x 60 ซม. (หนา 7.5 – 20 ซม. สั่งความหนาได้ทุกความหนา 25 มม.)
Air block 20 x 60 x 7.5 ซม. 8.33 ก้อน 6.33
Air block 20 x 60 x 10 ซม. 8.33 ก้อน 8.4
Air block 20 x 60 x 12.5 ซม. 8.33 ก้อน 10.5
Air block 20 x 60 x 15 ซม. 8.33 ก้อน 12.87
Air block 20 x 60 x 17.5 ซม. 8.33 ก้อน 14.7
Air block 20 x 60 x 20 ซม. 8.33 ก้อน 16.8
 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
รายการ อิฐมอญ Air block 7.5 ซม. ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเลือก air block
น้ำหนักผนัง/ตรม. (รวมฉาบ) 180 - 200
กก./ตรม.
90 – 100
กก./ตรม.
เบากว่า 2 เท่าทำงานง่ายประหยัดโครงสร้างและลดอัตราการทรุดตัวของอาคาร
ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) 35 กก/ตร.ซม. 50 กก./ตร.ซม. ผนังโดยรวมของอาคารมีความแข็งแรงทนทานกว่า
อัตราการซึมน้ำ (โดยปริมาตร) 0.3 0.3 ไม่ซึมน้ำมากกว่าเพราะผิวมีโพรงอากาศแบบไม่ต่อเนื่องกัน
อัตราการทนไฟไหม้ (รวมฉาบปูน 2 ด้าน) 0.5 – 1 ซม. 3.5 – 4 ซม. ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้อยู่อาศัยและใช้เป็นผนังกันไฟไหม้ได้ตามกฏหมาย
อัตราการนำความร้อน (ค่า K) 1.211 วัตต์/ม./องศาเคลวิน 0.089 – 0.132 วัตต์/ม./องศาเคลวิน มีการนำความร้อนที่ต่ำ และไม่สะสมความร้อนจึงกันความร้อนได้ดีกว่า ประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 60%
การฝังท่อน้ำ – ไฟ ฝังยากต้องสกัดทำให้เกิดรอยแตกร้าวภายหลัง เซาะร่อง ทำงานได้ง่ายกว่า งานเสร็จเร็วกว่าผนังไม่เสียหาย
การผลิต ใช้หน้าดินมาทำและใช้การเผาทำให้เกิดมลพิษ ใช้วัตถุดิบน้อย เข้าอบในเตา อบไอน้ำเศษวัสดุนำมาใช้ได้ ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม คุณภาพคงที่ และคงทน ตลอดอายุของอาคาร
หมายเหตุ :เทียบจากบ้านขนาด 200 ตรม. มีพื้นที่ผนัง 400 ตรม./1 หลัง และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องกลับมาซ่อมงานของอิฐมอญ
เรียงลำดับโดย:
อิฐมวลเบา แอโรกรีต
อิฐมวลเบา แอโรกรีต
สอบถามราคา
0.00 บาท