สินค้าล่าสุด
Built In คอนโดหัวหิน2 Built In คอนโดหัวหิน2
0.00 บาท
Built In คอนโดหัวหิน1 Built In คอนโดหัวหิน1
0.00 บาท
COTTO COTTO
0.00 บาท
COTTO COTTO
0.00 บาท
 
สินค้าพิเศษ
บล็อกตัวหนอน บล็อกตัวหนอน
0.00 บาท 0.00 บาท
 
หมวดสินค้า
 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีเจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด       

บริษัทจดทะเบียน นิติบุคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105557016146

บริษัท ทีเจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลผู้มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบไฟฟ้าและงานออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, สุขภัณฑ์ ทุกชนิดในราคาปลีกและราคาโครงการ

           จากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัท ทีเจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน, โรงแรม, โรงเรียน ทั้งงานโครงสร้างและงานระบบ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

และมีนโยบาย T3 เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า คือ Timing (เวลา),Truly (ความถูกต้อง)Trusty ( ความไว้วางใจ)

เปิดบริการในเว็ปไซด์ http://www.tjwatsadu.com